یک فعالیت و چند هدف؛ درختکاری در مدرسه ای در سنگال

اقدام ابتکاری دانش آموزان برای تعیین حدود مدرسه

دانش آموزان مدرسه ای در کشور سنگال با مشکلی روبرو بودند. اینکه ماشین‌ها و موتورسیکلت‌ها محدوده مدرسه را رعایت نمی‌کردند و در آنجا تردد یا وسیله ی خود را پارک می کردند. بچه های کلاس افلاتون که یاد گرفته بودند خوب به محیط اطرافشان نگاه کنند و برای بهتر کردن آن خودشان دست به کار شوند و اقدام کنند، برای حل این مشکل راه حلی پیدا کردند! آنها برای تعیین حدود مدرسه نهال های انبه دور مدرسه کاشتند و با این کار یک تیر و چند نشان زدند: محدوده ی مدرسه شان را مشخص کردند و با ردیفی از نهال های یک دست، آن را زیبا و دیدنی کردند. تازه وقتی درخت‌ها رشد کنند برای غذاخوری مدرسه میوه خواهند داد. حتی می‌تواند بعدها برای کسب درآمد فروخته شود.

چند سال دیگر بچه هایی که این اقدام را انجام دادند، دیگر در آن مدرسه درس نمی خوانند اما یادگاری مبتکرانه و مسئولانه ی آنها تا سال های سال در آنجا سبز خواهد بود.

 

                                                

 

                                                 

 

مشاهدهی همهی داستانهای جهان