افلاتون در پرتغال

چند اقدام مؤثرنوجوانان کلاس های افلاتون

در مدرسه‌ی باربوسا بوکاجه در پرتغال، دانش‌آموزان کلاس پنجم وبلاگی راه انداخته‌اند که در آن تجربیات کلاس را به اشتراک می‌گذارند. در این وبلاگ آنان فعالیتی را شرح دادند که در طی آن دانش‌آموزان مفاهیم مختلف پس‌انداز را مورد بحث قرار دادند: خرج نکردن، عدم اسراف در مصرف آب و برق،  استفاده‌ی کمتر از اشیای لوکس، مدیریت پول فردی، "پول را طوری خرج نکنید که انگار فردایی وجود ندارد" و "آب یعنی پول".

کودکان یک فعالیت افلاتونی دیگر به نام «جشن آب» را نیز اجرا کردند. در این مراسم کودکان در گروه‌های دو نفری دسته‌بندی شده و هر دو نفر دارای یک فنجان شدند. هر گروه دو نفری فنجان خود را برداشته و در حالی‌که به اهمیت آب فکر می‌کردند، از کاسه‌ای بزرگ آب برمی‌داشتند. زمانی‌که همه‌ی گروه‌های دونفره فنجان‌های خود را از آب پر می‌کردند، تمامی بچه‌ها آب‌های خود را به کاسه بر‌می‌گرداندند و متوجه می‌شدند کاسه مجدداً پر شده است. یک کودک یادآوری کرده که: "اگر ما به صورت فردی کار کرده بودیم، کاسه بعد از پخش آب خالی مانده بود، ولی کارکردن به صورت دو نفره خیلی بهتر است".

 

                                           

 

مشاهدهی همهی داستانهای جهان