سلام و علیکم

 • مطلب خاصی را در مورد خودش بسازد که حقیقت نداشته باشد.
 • وقتی او (شماره 1) تمام کرد، به طرف شنوندگان ایستاده و به آنان خیره می شود.

شماره 2 به شماره 3 می گوید که

 • مطلب خاصی را در مورد خودش بسازد که حقیقت نداشته باشد.
 • وقتی او (شماره 1) تمام کرد، به طرف شنوندگان ایستاده و به آنان خیره می شود.

شماره 2 به شماره 3 می گوید کهمطالب سایت

 • تازه ترین به روزرسانی های سایت

  از اینجا به آخرین مطالب سایت دست پیدا کنید....

  ادامه
 • پنج درس مالی که کودکان باید بیاموزند

  دانلودسنتر سایت به روز رسانی شد....

  ادامه