افلاتون در صربستان

در صربستان کودکان به سئوال افلاتون چیست؟ پاسخ داده‌اند.

 

در صربستان کودکان به سئوال افلاتون چیست؟ اینگونه پاسخ داده اند:

- مثل یک شیر خشمگین

- ما آن را دوست داریم چون خیلی چیزها به ما یاد می‌دهد، مثل: سرود، پس انداز کردن، نقاشی‌های رنگارنگ، بازی و پرتاب تیر به سوی افلاتون!

وقتی بزرگتر شدید، می‌خواهید چه کاره شوید؟

- من می‌خواهم یک افلاتون باشم. به دوستانم کمک کنم. بنویسم.

وقتی صاحب حقوق شدم، پول بدست بیاورم.می‌خواهید با پس‌اندازتان  چه کار کنید؟

- وقتی بزرگ شدم هم به پس انداز کردن ادامه می‌دهم. اگر چیزی را بشکنیم، باید پولش را بپردازیم.

- خوراکی می‌خریم، به فقرا کمک می‌کنیم، ماشین، تلویزیون، به دیگران جای خواب می دهیم.

به جز پول، چیز دیگری هم هست که بخواهید پس انداز کنید؟

- جمع کردن دانش، کتاب، نقاشی، دوستی و نگهداری هدایا...

مشاهدهی همهی داستانهای جهانمطالب سایت

  • تازه ترین به روزرسانی های سایت

    از اینجا به آخرین مطالب سایت دست پیدا کنید....

    ادامه
  • پنج درس مالی که کودکان باید بیاموزند

    دانلودسنتر سایت به روز رسانی شد....

    ادامه