مأموریت ما ترغیب کودکان به توانمند کردن اجتماعی و مالی خودشان است تا بتوانند عامل توسعه‌ی پایدار در جامعه‌ی خود، برای ساختن دنیایی عادلانه‌تر باشند.

برنامه

ما معتقدیم کودکان برای اینکه مسئولیت تغییر و بهبود جامعه‌ی خودشان را بر عهده بگیرند. لازم است تا به طور متوازن آموزش اجتماعی و مالی ببینند و توانمند شوند. توانایی اجتماعی بدون آشنایی با مسائل مالی، کارآمد نیست و توانمندی مالی بدون رشد فردی و اجتماعی کافی نیست.

                  

مراحل آمادهسازی کتابهای برنامهی افلاتون


 

هر یک از کتاب های افلاتون در چه مرحله ای از آماده سازی هستند؟

 

 


 

مجموعهی کتابهای ترجمهشدهی برنامهی افلاتون

 

* کتاب تک‌جلدی افلاتات برای خردسالان (3 تا 6 سال):

درباره ی افلاتات بیشتر بدانید.

 

* کتاب‌های 8 جلدی افلاتون برای کودکان (6 تا 14 سال):

درباره ی افلاتون بیشتر بدانید.

 

                             

                                               

                              

                                      

 

* کتاب تک‌جلدی افلاتین برای نوجوانان (14 تا 18 سال):

درباره ی افلاتین بیشتر بدانید.

 

 

* کتاب تک‌جلدی NFE (آموزش مخصوص محیط‌های غیررسمی):

درباره ی NFE بیشتر بدانید.

 

 


 

مجموعهی کتابهای انگلیسی برنامهی افلاتون

 

:Aflatot *

.Read more about Aflatot

Download sample in PDF

 

 

:Aflatoun *

.Read more about Aflatoun

Download sample in PDF

 

                  

                                              

                  

                                              

 

:Aflateen *

.Read more about Aflateen

Download sample in PDF

 

   

 

:Non-Formal Education *

 

 

 


 

دانلودسنتر منابع آموزشی:

 

  فهرست بخشهای کتابهای افلاتون

 مطالب سایت

  • تازه ترین به روزرسانی های سایت

    از اینجا به آخرین مطالب سایت دست پیدا کنید....

    ادامه
  • پنج درس مالی که کودکان باید بیاموزند

    دانلودسنتر سایت به روز رسانی شد....

    ادامه